Synchronizowanie/ Licencjowanie reklam/ Licencjowanie Gier

 

Nie skrępowany! Wstępne wyczyszczone licencje muzyczne do celów synchronizacji

Licencjowanie synchroniczne przez Shakespeare Music zawsze powoduje spokój ducha.

 

Korzystanie z muzyki w projektach audiowizualnych, grach wymaga uzyskania zezwoleń / licencji na synchronizację w celu korzystania z muzyki od wszystkich posiadaczy praw majątkowych. Ten długi i kosztowny okres wymaga  szczególnych administracji muzycznej i wiedzy prawnej a najmniejszy błąd może doprowadzić do wyczerpania procedur sądowych i wysokich grzywien. Shakespeare Music  oferuje licencje synchronizacyjne obejmujące pełny pakeit praw majątkowych  zapewniając  tym samym najwyższy poziom legalności dla naszych klientów. Razem z licencją kopie umów są przysyłane dla klienta ze wszystkimi posiadaczami praw majątkowych

Żadnych przypadkowych ścieżek  dżwiękowych! Po prostu profesionalna muzyka spełniająca najwyższe standarty

Na świecie napisano jest dużo napisano utworów ale nie wszystkie pasują dla zastosowań komercyjnych. Z ogromnej ilości światowego repertuaru muzycznego, Shakespeare Music stworzyli kolekcję profesjonalnej muzyki komercyjnej odpowiedniej do użytku w biznesie. Shakespeare music współpracuje z setkami artystów, autorów piosenek, kompozytorów i wytworni, ale jest bardzo selektwyny przy wyborze muzyki do swojej bazy danych. Każda ścieżka dzwiękowa przed wejsćiem do bazy danych Shakespeare Music jest badana przez naszych projektantów muzycznych w celu spełnienia najwyższych standartów muzycznych. Rozumiejąc, że muzyka jest nie zwykle potężna narzędziem w tworzeniu wartości dodanej dla firm, nasz zespół oferuje muzykę mieszczącą się w opisach „komercyjnych”, „nigdy amatorskich, ale zawsze profesionalnych” , „nigdy rasistowych lub nacionalistyczncyh” , „nigdy agresywncyh i zawsze pięknych”

Usługi projektantów muzycznych od wyboru ścieżek dzwiękowych po edykcję i przertwarzanie audio

 

Udzielenie licencji na synchronizację  Shakespeare Music zastąpiło przestarzały i kłopotliwy proces. Klienci Shakespeare Music nie muszą wyszukiwać właściwej ścieżki audio w bazie dancyh zawierającej setki tysięcy ścieżek. Dla każdego z naszych klientów  utwory są wybierane i oferowane  przez naszych projektantów muzyki na podstawie określonych wymagań klienta. Zatwierdzone  wybory ścieżeki dzwiękowej prze klienta przechodzą edykcję i przetwarzania audio, aby były odpowiednio zsynchronizowane z materiałem wizualnym

General & Business Enquires.

[email protected]

 

Right Holders Enquires

[email protected]

Vilnius Bureau 

Jogailos str. 11/2             

LT-01116, Vilnius             
​​​​​​​+370 688 03416

 

London Bureau

20-22 Wenlock Road, London N1 7GU

[email protected]

+44 (0) 74 1389 7479

Warsaw Bureau

Spektrum Tower Twarda 18, 00105 Warsaw, Poland

[email protected]

+48534579852

Contact us

FAQGateway Login