Rozwiązanie techniczne w sklepie-radio/transmisja muzyki/Digital Signage

Muzyka w tle, musi współpracować z technologią aby utrzymać najwyższą jakość

Trzy oferty rozwiązań dostarczenia muzyki do lokolizacji

 

Transmisja muzyki przez strumieniowanie z platformy muzycznej Shakespeare Music

Shakespeare Music przewyższa platformę muzyczną opracowaną specjalnie dla klientów. Każdy podpisany klient otrzymuje spersonalizowane logowanie do platformy, na której są uzgodnione listy odtwarzania muzyki i można je przesyłać striumieniowo przy minimalnym wykorzystaniu internetu.

Pobieranie muzyki z platformy Shakespeare Music 

Klienci Shakespeare Music są upoważnieni przez Shakespeare Music do pobierania muzyki na dowolnym preferowanym materialnym nośniku. Opcja pobierania jest często wybierana przez klientów z czystym dostępem do Internetu w lokalizacjach, co zapewnia nieprzerwane odtwarzania muzyki. Klienci, którzy wybiorą opcję przesyłania striumieniowego, powinni pobrać awaryjną listę odtwarzania na wypadek utraty połączenia internetowego w lokalizacjach.

Rozwiązanie radiowe w sklepie oferujące sprzęt w lokalizacjach zarządzanych przez specjalnie zakodowane opgramowanie

Rozwiązania radia sklepowego Shakespeare Music oparta jest na specjalnie opracowanym opgramowaniu i dostowanym sprzęcie. Rozwiązanie technologiczne Shakespeare Music zapewnia bardziej wydajną pracę urządzenia w porównaniu z najdroższym sprzętem dostępnym obecnie na rynku. Usługi wysokiej jakości zapewniają znaczne oszczędności i maksymalną wartość dodaną dla użytkownika końcowego.

Rozwiązanie do oznakowania radiowego/cyfrowego w sklepie ze specjalnie opracowaną technologią dla klientów Shakespeare Music

W przeciwieństwie do większości odtwarzaczy opragmowania o zamkniętym opgramowaniu do reklamy cyfrowej,  nasze urządzenia oparte są na najlepszych programach społeczniościowych z otwartym kodem. Oznacza to, że nie wydajemy pieniędzy naszego klientana wynaliezione, ale raczej stosowanie najlepszych praktyk, a także przyczynia się do rozwoju nowych tehnologii, takich jak Django i Wayland.

 

Rozwiązanie oparte na chmurze zapewnia maksymalny czas pracy i minimalne koszty administracyjne.

Dzięki nowoczesnej technologii, które kiedyś wydawały się niemożliwe, są teraz łatwe do osiągnięcia. Zaawansowany protokół kolejkowania wiadomości (AMQP) obsługuje nieprzerwaną, opartą na zdarzeniach interakcję między naszą infrastrukturą w chmurze a urzędzeniami na całym świecie, tak jakby znajdowały się w sieci lokalnej bez żadnych splątanych konfiguracji sieci. Opcja 3G zasadniczo eliminuje z problemy z siecią.

Szybko transmisja danych: dane audio są przesyłane tylko raz. Pozniej aktualizowane są tylko mniejsze pliki listy odtwarzania. Umożliwia to pobieranie plików audio za pomocą połączenia UMTS/3G.

Bezpieczna instalacja urządzenia w obiektach komercyjnych. Urządzenia oferowane przez Shakespeare Music korzysta z prokołu bezpieczeństwa (SSL). Radiu sklepowemu Shakespeare Music mogą towarzyszyć usługi cyfrowego oznakowania na wysokim poziomie. To samo urządzenie może być używane do wyświetlania szerokiej gamy meteriałów audio i wizualnych , tj. Nie tylko do strumieniowego przesyłania audio, ale także do wyświetlania obrazu.

General & Business Enquires.

[email protected]

 

Right Holders Enquires

[email protected]

Vilnius Bureau 

Jogailos str. 11/2             

LT-01116, Vilnius             
​​​​​​​+370 688 03416

 

London Bureau

20-22 Wenlock Road, London N1 7GU

[email protected]

+44 (0) 74 1389 7479

Warsaw Bureau

Spektrum Tower Twarda 18, 00105 Warsaw, Poland

[email protected]

+48534579852

Contact us

FAQGateway Login